icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Andre møter
Kulturhus og bibliotek

Innkalling til budsjettseminar mandag 18. november 2019

Innkalling til budsjettseminar, handlingsprogram 2020-2023 med kommunestyrets medlemmer og gruppeledere. Øvrige politikere er velkomne på frivillig basis. Møtet er åpent for publikum

 

Publisert: 08. november 2019
Kulturhus og bibliotek

Innkalling til budsjettseminar 5. juni 2019

Innkalling til budsjettseminar, handlingsprogram 2020-2023 med formannskapet og 1.vara, utvalgsledere, gruppeledere, rådmannsgruppen med flere.

Publisert: 04. juni 2019
Kulturhus og bibliotek

Åpent politisk dialogseminar om boligpolitisk plan for Ås

Invitasjon til politisk dialogseminar om boligpolitisk plan for Ås onsdag 20.03.2019 kl. 19.00 i Store salong i Ås kulturhus for formannskapet, utvalg og råd med vara.

Publisert: 24. januar 2019
Kulturhus og bibliotek

Invitasjon til partigruppene

Informasjonsmøte om befolkningsprognoser mandag 20. august 2018 kl. 17.30 – 18.30 i Ås kulturhus, Lille sal/salong. Møtet er åpent for publikum

Publisert: 16. august 2018
Oversiktskart med rådmannens anbefaling fugleperspektiv

Dialogmøte om områdereguleringsplan for Ås sentralområde, innkalling og referat

Mandag 12. februar ble det holdt dialogmøte i Lille sal i Ås kulturhus. Her finner du program, saksutskrift og referat fra møtet.

Publisert: 08. februar 2018
Kulturhus og bibliotek

Møteinnkalling kommunereformgruppen 25. oktober 2017 (utsatt fra 11. oktober)

Her kommer inkallingen med vedlegg, se neste side.

Publisert: 19. oktober 2017
Foto: Frank Nergård

Innkalling til møte 7 i ad hoc-utvalget for Breivoll

3. januar er det møte i ad hoc-utvalget for Breivoll. Møte holdes i Ås rådhus, rådmannens møterom 2. etasje, klokken 17.00.

Publisert: 16. desember 2016
Foto: Frank Nergård

Innkalling til møte i ad hoc-utvalget for Breivoll

5. desember er det møte i ad hoc-utvalget for Breivoll. Møte holdes i  Nordby bibliotek, klokken 17.00.

Publisert: 30. november 2016
Nordby bibliotek

Innkalling til møte 5 i ad hoc-utvalget for Breivoll, nytt møtested!

10. november er det møte i ad hoc-utvalget for Breivoll. Møte holdes i  Ås Rådhus, rådmannens møterom 2. etasje, klokken 17.00.

Publisert: 09. november 2016
Foto: Frank Nergård

Innkalling til møte 4 i ad hoc-utvalget for Breivoll

27. oktober er det møte i ad hoc-utvalget for Breivoll. Møte holdes i Ås rådhus, rådmannens møterom 2. etasje, klokken 17.00.

Publisert: 25. oktober 2016
Ås rådhus inngang Skoleveien

Møteinnkalling Ad hoc utvalg for revidering av Ås kommunes reglementer

Mandag 26. september 2016 klokken 18.30, Ås rådhus, møterom 2. etasje. Last ned innkallingen i pdf-format her.

Publisert: 26. september 2016
Foto: Frank Nergård

Innkalling til møte 3 i ad hoc-utvalget for Breivoll


22. september er det møte i ad hoc-utvalget for Breivoll. Møte holdes på Nordby bibliotek.

Publisert: 22. september 2016
Ås rådhus inngang Skoleveien

Møteinnkalling Ad hoc utvalg for revidering av Ås kommunes reglementer

25. august 2016 klokken 18.30, Ås rådhus, møterom 2. etasje. Last ned innkallingen i pdf-format her.

Publisert: 24. august 2016
Foto: Frank Nergård

Innkalling til møte 2 i ad hoc-utvalget for Breivoll

1. september er det klart for det andre møtet i ad hoc-utvalget for Breivoll. Innkalling og saksliste kan du se her, samt referat fra møtet 16. juni 2016. Møte starter opp på Breivoll og avholdes videre på Nordby bibliotek.

Publisert: 10. august 2016
Ås kulturhus

Innkalling til budsjettseminar

Her møter formannskap, utvalgsledere, rådsledere,gruppeledere og rådmannens ledergruppe onsdag 25. mai 2016 kl. 14.00 – 18.00 Ås Kulturhus, Lille sal. Møtet er åpent for publikum. (Påmelding innen 20.mai, les mer neste side.)

Publisert: 19. mai 2016

Møteinnkalling Ad hoc utvalg for revidering av Ås kommunes reglementer

18. mai 2016 klokken 18.30, Ås rådhus, møterom 2. etasje. Last ned innkallingen i pdf-format her.

Publisert: 18. mai 2016

Invitasjon til Administrasjonsutvalgets medlemmer

Kommunereformen – Orientering fra forhandlingsdelegasjonen om forhandlingene om en ny mulig kommune i Follo og drøfting av den fremlagte avtalen.

Det legges ikke opp til vedtak, men innspill til forhandlingsdelegasjonen er velkomment. Torsdag 28. april kl. 19.30 i Ås rådhus, 2. etasje.

Protokoll fra møtet i pdf-format her.

Publisert: 27. april 2016